Tuesday, June 5, 2012

Meet our Staff: Book launch Ilse

If you ever wondered what is the best way to keep a store running smooth and keep the energy alive, open and inspiring? It all boils down to your staff. That's why we would like to introduce some of our greatly appreciated staff members. Since it appears that inspiring people create and equally cool and creative atmosphere, we'd like to introduce Ilse Wanten to you. Our Antwerp staff member Ilse, who is what we can fairly say a girl of great talents. Ilse combines fashion, style, performance and dance, she is singer and to top that all off she is a writer at heart and the past 7 years she has been working on her first publication. The book is called 'ZIEL IN ZICHT' (in English something like 'Soul (with)in sight') and it is available here

We recently attended Ilse's official book launch. The launch party took place at STORM at the new museum MAS in Antwerp. With the help of the rest of the Antwerp team (Ans and Noemi), live-performances by The Flying Horseman, Turkish music specialist Hilde de Clercq
and a '70-'80s dj-set of style-icon BiBi it turned out to be a great night. Lots of books were signed and Ilse could not have looked happier with this incredible accomplishment. Here are some photo's of the launch party.
And for the Dutchies: here's a litttle interview with the writer herself: 
28 april j.l. stelde Ilse Wanten haar eerste boek voor. Een levenswerk.
Ilse : 'Een levenswerk? Welja :) Ik heb er zo'n 7 jaar aan gewerkt. Niet full
time natuurlijk ;) Ik ben erg opgelucht en blij dat het me eindelijk gelukt is.
ZIEL IN ZICHT! is niet zomaar een boek, weet je. Het is mijn persoonlijke
bijdrage aan een betere wereld. Niets mis met wat idealisme, toch?

Op de vraag waar Ilse haar inspiratie vandaan haalde, antwoordde ze het volgende:
'Wie mij al langer dan vandaag kent, weet dat ik al mijn hele leven bezig ben met
een soort onderzoek. Dat onderzoek heeft mij langs theater, dans, performance, de mode
en uiteindelijk ook zang gebracht, en dat was allemaal nodig om bepaalde herinneringen
helderder te krijgen. Het zijn uiteindelijk die herinneringen die tot dit boek hebben geleid.
In het boek vind je ze onder de hoofdstukjes 'getuigenissen'. 
Zie je, er wordt tegenwoordig heel veel gezegd, maar de grote tragiek van deze tijd is
de ontkenning van de ziel - en vandaar de titel.
Het open oog staat uiteraard voor een open, wakkere, geest. 
signed by the writer ;-)
No comments:

Post a Comment